Danıştay, zeytinlik yönetmeliğinin yürütmesini durdurdu

Danıştay 8. Dairesi zeytinlik alanları madencilik faaliyetlerine açan yönetmelik değişikliğinin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle UYGUN Parti Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun’un açtığı davada yürütmesinin durdurulmasına hükmetti.

Danıştay 8. Dairesi, 1 Mart tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan zeytinlik alanları madencilik faaliyetlerine açan yönetmelik değişikliğinin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun’un açtığı dava hakkında 13 Eylül tarihinde kararını açıkladı. Danıştay, kelam konusu kararla zeytinlik yönetmeliğinin yürütmesinin durdurulmasına hükmetti.

Davayı açan Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun mevzuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“1 Mart tarihinde hukuka alışılmamış bir formda yönetmelik değişikliği yapılırken, Anayasa, Maden Kanunu ve zeytincilik faaliyetlerini koruyan ve düzenleyen 3573 Sayılı Kanun yok sayıldı.

Yani Anayasa’nın ve kanunların müdafaası altında olan zeytinlikler, yönetmelik değişikliğiyle ranta ve talana açıldı.

Dolayısıyla, Kanun’un ‘3 kilometre dahi yaklaşamazsın’ dediği zeytinlikler büyük bir tehdit altına girdi. İktidar ise bu rant ve talan teşebbüsünü ‘kamu yararı’ var diyerek yasallaştırmaya çalıştı.”

İYİ Parti Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNDE HİÇBİR KAMU FAYDASI YOKTU

Gerçekte bu yönetmelik değişikliğinde hiçbir kamu faydası olmadığını da hatırlatan Ergun, “Tam aksine bu değişiklik, kamu faydasından çok rantı ve talanı amaçlayan bir düzenleme mahiyetindeydi. Bu düzenlemeyle fosil yakıtlara dayalı verimsiz güç santralleri yaşatılmaya çalışılacak ve daha fazla hava kirliliği oluşmasının önü açılacaktı. ‘Söktüğümüz zeytinleri tekrar eski yerine dikeceğiz’ yahut ‘ne kadar sökersek tıpkı sayıda zeytin ağacı dikeceğiz’ denilerek büyük bir etraf katliamı yapılacaktı. Hasılı iktidar, kanunen müdafaası gereken alanları yandaş şirketler için rant ve talana açacaktı” diye konuştu.

DANIŞTAY “YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ KANUNA AYKIRI” DEDİ

Zeytinliklerde talanın önünü açan bu yönetmelik değişikliği için yargıya müracaat ettiklerini belirten Ergun, kelamlarını şöyle sürdürdü:

“Dava dilekçemizde bu düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini talep etmiştik. Danıştay 8. Dairesi, açtığımız davada, 13 Eylül tarihli kararıyla kelam konusu yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasına hükmetmiş ve karar metninde bu yönetmelik değişikliğinin kanuna muhalif olduğunu belirtmiştir.

Ayrıca, zeytinlik alanlarıyla ilgili sırf kanunla düzenleme yapılabileceği gerekçesiyle Bakanlığın bu bahiste yönetmelik çıkarma yetkisinin bulunmadığını vurgulamıştır. Danıştay üyelerimizi vermiş oldukları bu karardan ötürü kutluyor, kendilerine teşekkür ediyorum.

Bu karar, ülkemizde yargıya duyulan itimadın son derece düşük seyrettiği ve vatandaşlarımızın adeta adalete susadığı bu periyotta yüreklere su serpmiştir.

Bu kararla, ülkemizin en değerli doğal zenginliklerinden birisi olan ve binlerce yıl yaşayan zeytin ağaçlarının ve zeytinliklerin talan edilmesi önlenmiştir. Alınan bu kararın hukukun her alanında bundan sonrası için örnek teşkil etmesini diliyorum.”

“Biz doğal çevreyi müdafaayı, geliştirmeyi ve bu zenginliklerimizi gelecek jenerasyonlara aktarmayı vatanseverlik anlayışımızın gerektirdiği bir sorumluluk olarak gören insanlarız” diyen Ergun; “Çevreciliğin tıpkı vakitte vatanseverlik olduğuna inanan bir anlayışa sahibiz. İktidarın yıllardan beri alışkanlık haline getirdiği rant, talan ve yağma siyasetiyle bundan sonra da hem siyasi manada, hem de hukuksal manada çabamıza devam edeceğiz” tabirlerini kullandı.

Yorum yapın